De Kleine Dijk is tussen maandag 29 maart en vrijdag 7 mei afgesloten voor doorgaand verkeer voor de heraanleg van een kasseistrook ter hoogte van het nieuwe woonproject ‘Noordvesten’. Ook in de Grote Dijk is er tussen maandag 12 en maandag 19 april geen doorgaand verkeer mogelijk door herstellingen aan enkele riooldeksels en het wegdek.

Kleine Dijk
Zowel de rijweg, parkeerstrook als het voetpad, die voorlopig hersteld waren in asfalt, krijgen opnieuw kasseien. In de week van 29 maart begint de aannemer ‘Timo-Tuin bvba’ met de voorbereidende werken, om de week nadien de kasseien opnieuw aan te leggen. Nadien volgt nog een uithardingsperiode.

De technische dienst van de stad maakt van de nood een deugd en zal ondertussen ook enkele herstellingswerkzaamheden in de Kleine Dijk uitvoeren. Zowel het wegdek als enkele boomspiegels (stuk grond rond een boomstam) komen er aan bod.

Grote Dijk
Fluvius herstelt tussen 12 en 19 april enkele riooldeksels tussen huisnummers 1 en 4a. In diezelfde periode zal de technische dienst het wegdek er op enkele plaatsen aanpakken.

Omleiding
De omleiding voor doorgaand verkeer die de Grote Dijk wil inslaan, loopt via De Breyne Peellaertstraat, Maria Doolaeghestraat, Gasthuisstraat en IJzerlaan. Vanuit de Kiekenstraat loopt die via het Vrijheidsplein of de Grote Markt.

Voor plaatselijk verkeer is tijdens de duur van de werkzaamheden tweerichtingsverkeer toegestaan aangezien er ter hoogte van de werkzones geen doorgang mogelijk is.