De aannemer start op maandag 18 en dinsdag 19 november met de afwerking in de IJzerlaan. Er geldt opnieuw een parkeerverbod. Het verkeer kan door op versmalde rijstroken. We vragen om traag te rijden, alert te zijn en oog te hebben voor de fietsers.

 

Planning

Op maandag 18 november zal de tijdelijke asfalt worden gefreesd. Ondertussen zal ook tussen de lichten en de Hoge brug een slecht stuk asfalt gefreesd en vernieuwd worden in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer. Hiervoor zal de politie tussen 8.30 en 9 uur het verkeer helpen regelen zodat alles vlot verloopt.

 

Op dinsdag kan de aannemer starten met asfalteren. Beide zijden worden gefaseerd uitgevoerd zodat het verkeer steeds door kan. Enige hinder kunnen we helaas niet vermijden.

 

Waarom deze werken?

In augustus startte aannemer Lamote met de heraanleg van nutsleidingen in opdracht van Fluvius. Doel van de werken is om het stroomnet te verzwaren. Het gaat om een aanzienlijke afstand. Er moet een kabel gelegd worden die loopt van Beerst tot aan de Diamantstraat op het industrieterrein Heernisse. Het einde van het volledige traject is voorzien tegen eind 2019. Bijkomend wordt ook een aftakking voorzien onder de IJzer om indien nodig de bedrijvenzone Kaaskerke van extra stroom te voorzien.