In de ochtend van 24 januari heeft aannemer Vanlerberghe de Kiekenstraat gedeeltelijk opengebroken. Noch het stadsbestuur, noch het studiebureau waren hiervan op de hoogte waardoor de aannemer geen toelating had om de rijweg open te breken. Ook in de werfvergadering van 20 januari werd hierover niets gemeld. We betreuren deze manier van werken en communiceren en zullen verdere stappen ondernemen om de vastgelegde planning strikt te volgen. Onvoorziene omstandigheden kunnen altijd opduiken en kunnen vlot verlopen via een duidelijke communicatie met alle betrokkenen. Er wordt een PV van ingebrekestelling opgemaakt en verdere stappen genomen.