maart 2019

Hinder IJzerdijk (kant Dodengang) tussen 21 maart en 19 april

Vermoedelijk op 21 of 22 maart (afhankelijk van de weersomstandigheden) start Fluvius met het ondergronds brengen van hun netwerk langs de IJzerdijk. Vanaf dan zal de weg onderbroken zijn tussen de dodengang en de kasteelhoevestraat. [...]

februari 2019

Parkeerverbod Grote en Kleine Dijk tussen 9 & 10 uur op 22/02

Op vrijdag 22 februari vanaf 9 uur zal er over de volledige Grote en Kleine Dijk parkeerverbod gelden tussen 9 en 10 uur. Dit omdat er een grote vrachtwagen moet passeren. De vrachtwagen zal ter [...]

januari 2019

Werken Keiem: kruispunt Ramboutstraat opengebroken vanaf 28/01

Door het bouwverlof in de kerstperiode en de huidige sneeuwval hebben de werken een tijdje stilgelegen. Ondertussen kijken we uit naar de aanleg van de voetpaden en parkeerstroken in fase D1 en de start van [...]

december 2018

Hinder door demontage torenkraan sportpark De Pluimen – 7 dec

Op vrijdag 7 december wordt de gigantische torenkraan in de Pluimstraat gedemonteerd. Dit wordt voorzien van 6-17 uur en zal enige verkeershinder met zich meebrengen. Om het verkeer vlot te laten verlopen, nemen we volgende maatregelen: [...]

november 2018

Gewijzigde planning Keiem, eerst fase G

Fasen A, B, C, D2 en E van de dorpskernvernieuwing in Keiem zijn zo goed als afgewerkt. De rioleringswerken in D1 zijn volop aan de gang. In de aanvankelijke planning was voorzien dat fase F [...]

Meiboomviering voor einde ruwbouwwerken De Pluimen

Op vrijdag 16 november vieren de bouwvakkers op het vernieuwde sportpark De Pluimen de meiboomviering. Dit is een traditioneel moment en wil meestal zeggen dat het hoogste punt of een mijlpaal van de werken is [...]

WAAR PARKEREN

Meld u aan voor onze nieuwsbrief: