Verkeer op de Esenweg moet vanaf maandag 12 februari, in fases, over versmalde rijstroken tussen de spooroverweg en garage Durie. Om de hinder zo veel mogelijk te beperken, werkt de aannemer maar in beperkte zones. De versmallingen staan steeds over een lengte van 150 meter. De werken starten eerst net voorbij de spooroverweg (aan de even kant) en schuiven zo stelselmatig verder op. De aannemer legt er langs de pare kant van de Esenweg glasvezelkabel in het voetpad. In de werfzone kunnen de parkeerplaatsen langs de kant van de weg niet gebruikt worden.

In het stuk tussen de spoorweg en de kleinhandelszone werkt de aannemer enkel vanaf 9 uur tot en met 16 uur om de spitsuren te vermijden.

Fietsers en voetgangers

Fietsers kunnen de versmalde rijstroken gebruiken. Voetgangers kunnen, waar mogelijk, het voetpad blijven gebruiken, anders is er een doorgang of oversteekplaats voorzien.

De vergunning voor deze werken loopt tot en met donderdag 29 februari.