De Stovestraat en Wilgendijk krijgen in 2020 een make-over. De werken aan de nutsleidingen starten op 17 februari. In de zomer volgen de rioleringswerken. De Stovestraat komt als eerste aan de beurt. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en de nutsvoorzieningen worden vernieuwd. Ook de Kiekenstraat en de Vismarkt worden vernieuwd.

 

Doel van de werken is om de Stovestraat en Wilgendijk op te waarderen en het comfort van de voetgangers en fietsers te verbeteren. De twee straten zullen een mooi geheel vormen met de pas vernieuwde Grote Markt en de Generaal Baron Jacquesstraat.

 

Knelpunten en oplossingen Stovestraat

Er wordt een watergreppel voorzien in de Stovestraat, aansluitend op de schikking van de parkeerplaatsen, zodat het voor fietsers aangenamer fietsen zal zijn. De weg wordt over de volledige breedte aangelegd op hetzelfde niveau en in dezelfde materialen als in de Generaal Baron Jacquesstraat.

 

Wilgendijk

In de Wilgendijk zal voortaan eenrichtingverkeer gelden (van de Kiekenstraat naar de Generaal Baron Jacquesstraat), waardoor het comfort van de fietsers sterk zal verbeteren. De voetpaden worden verbreed naar 1,50 meter. Door de invoering van het eenrichtingverkeer kan gedeeltelijk aan weerszijden van de straat geparkeerd worden. Het aantal parkeervakken wordt uitgebreid van +/- 28 parkeervakken naar 33. Die zullen nu ook afgelijnd worden.

 

Kiekenstraat

De keien in de Kiekenstraat liggen er momenteel slecht bij. Daarom wordt het wegdek voorlopig hersteld in asfalt tot een definitieve herinrichting gebeurt. Die herinrichting is de laatste fase van de stadskernvernieuwing.

 

Fasering van de werken

–          Voorbereidende fase : aanleg nutsleidingen Stovestraat en Wilgendijk

Half februari 2020 – half juli 2020

–          Fase 1: Stovestraat (45 werkdagen)

Eind juni 2020 – begin oktober 2020

–          Fase 2 : Kiekenstraat/Vismarkt (5 werkdagen)

Eind augustus 2020

–          Fase 3 : Wilgendijk (55 werkdagen)

September 2020 – eind december 2020

–          Fase 4: Wilgendijk (55 werkdagen)

Begin januari 2021 – begin mei 2021

fasering werken Stovestraat & Wilgendijk