Door de aansluiting van een riolering ter hoogte van de Wijnendalestraat 73 in Beerst zal het verkeer vanaf woensdag 27 tot uiterlijk vrijdagavond 29 november slechts langs één kant van de weg kunnen passeren. Verkeer kan beurtelings passeren via verkeerslichten.

Aannemer G-K-W bvba plaatst woensdag 27 november driekleurige verkeerslichten ter hoogte van de Wijnendalestraat 73. Het verkeer kan beurtelings passeren langs de rechterkant van de straat, komende vanuit de Oostendestraat.

Om sluipverkeer in de Hendrik Consciencestraat, Schoolstraat en Nieuwstraat te vermijden zal in die straten tijdelijk enkel plaatselijk verkeer toegelaten zijn. Ouders van schoolkinderen mogen er passeren.