Aannemers Seru en Vanlerberghe zijn na een welverdiende rustperiode van twee weken opnieuw gestart met het vervolg van de rioleringswerken.

 

 

Planning week van 16 januari

Deze week is het vooral uitkijken naar wat het weer brengt.

 

Planning bij normaal weer

Bij temperaturen rond het vriespunt worden er verder boordstenen gezet aan beide zijden van de G.B. Jacquesstraat en worden de voetpaden verhard zoals dit momenteel al in het eerste deel het geval is.

 

Planning bij vriesweer

Als de temperaturen te ver dalen zodat geen boordstenen kunnen worden geplaatst zal de aannemer de voetpaden verder uitbreken en aanvullen met minder hinder steenslag. Zo worden de werken minimaal verhinderd en verbetert de toegankelijkheid. De pare kant wordt eerst aangepakt, daarna de onpare kant.

 

Kruispunt Wilgendijk

De aannemer plaatst aan het kruispunt Wilgendijk de riolering. In de loop van week 4 wordt het kruispunt opnieuw opengesteld voor verkeer. Van zodra het kruispunt kan bereden worden wordt de Vaartstraat opnieuw afgesloten voor alle verkeer voor de afwerking. Hierna blijft de Vaartstraat deze gedurende een volledige maand afgesloten voor uitharding.

 

Afwerking Italiëplein

De afwerking van het Italiëplein wordt pas uitgevoerd nadat alle verharding tot aan het kruispunt Wilgendijk is voltooid. De aannemer heeft deze ruimte nodig om alle materiaal van de G.B. Jacquesstraat te stockeren.

 

Op vrijdag 20 januari plaatst Infrax de evenementenkast op het Italiëplein.

 

We willen ons verder nog excuseren voor de onduidelijkheid in de communicatie tussen de aannemer en het stadsbestuur in de laatste berichtgeving. Hierrond werden ondertussen maatregelen genomen om dit in de toekomst te verijdelen.