Verloop van de eerste werkweek

Op maandag 20 februari startten de werken aan de nutsleidingen op de Grote Markt. Daarbij zijn we gestart met het maken van proefsleuven tussen huisnummers 19 en 10. De proefsleuven werden gemaakt op de plaats waar later de palen van de openbare verlichting komen. Zo wist Infrax ook meteen of er voldoende plaats was om die palen te zetten.  Op basis van de proefsleuven werd het sleuftraject bepaald.

Van maandag 20 tot en met donderdag 23 februari werd de sleuf gegraven vanuit de Reuzemolenstraat (hoek van het Brouwershuys) tot  aan huisnummer 10. Daarnaast werden de manuele onderboringen onder de Reuzemolenstraat met succes uitgevoerd. Eveneens werd de doorsteek gemaakt ter hoogte van huisnummer 18 richting nummer 20.

Op 23 en 24 februari plaatste Infrax de nieuwe lagedrukgasleiding tussen huisnummer 19 en 10. Deze gasleiding werd op vrijdag 24 februari beproefd en gekoppeld in de Reuzemolenstraat. Diezelfde dag werden al een aantal kabels geplaatst in de sleuf.

Planning voor de week van 27 februari

In de sleuf tussen huisnummers 19 en 10 worden de resterende leidingen geplaatst. Daarna wordt de sleuf aangevuld en afgewerkt met een laag voorlopig herstel. Er zullen langs dit traject nog enkele putten open blijven omdat Infrax hierin nog werken moet uitvoeren in de week van 6 maart. Aansluitend gaan ze verder met de sleufwerken over het kruispunt met de G.B. Jacquesstraat tot aan Kiekenstraat 2. In de Kiekenstraat wordt er ook een doorsteek gemaakt ter hoogte van huisnummer 2A/2 richting nummer 3.

In de week van 6 maart plant Infrax enkele spanningsonderbrekingen. De betrokken bewoners/handelaars ontvangen hierover eerstdaags een brief.