Zowel het voetpad in de Hillestraat (tussen huisnummers 1 en 19) als het stukje dat overgaat in de Woumenweg (tussen huisnummers 169-173) werden vernieuwd. Vanaf huisnummer 9 in de Hillestraat maakten de tegels plaats voor gras of bloeiende beplanting. Het ‘groen’ maken van voetpaden past binnen de visie van het stadsbestuur om in te zetten op ontharding in het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Het is de bedoeling om tegen 2030 1m² per inwoner te ontharden, of omgerekend bijna zo’n 17.000m².

Het principe van een verhoogd voetpad met boordsteen bleef behouden.
Bestaande vergunde opritten bleven wel verhard. Voetgangers kunnen binnenkort gebruikmaken van ofwel het ‘groene’ voetpad of de rijweg. Tijdens het maaiseizoen komt er om de twee weken een groenploeg langs om het gras af te rijden.