Door de plaatsing van een torenkraan ter hoogte van de Woumenweg 277, moet het verkeer (zowel gemotoriseerd als niet-gemotoriseerd) er over verlegde rijstroken. Het fietspad schuift in beide richtingen tijdelijk op richting de parkeerstroken en blijft zo veilig afgesloten van de weg. De rijbaan schuift mee op en is te herkennen aan de gele belijning. De breedte van de rijstroken blijft behouden.

Woumenweg torenkraan

Parkeerverbod en beperkte snelheid

Ter hoogte van de gewijzigde verkeerssituatie geldt er een parkeerverbod aan beide kanten van de rijweg en is de snelheid beperkt tot 30 kilometer per uur.

De torenkraan staat er voor het bouwen van een woning. De vergunning voor de werken loopt nog tot en met 15 december.