Aannemer Vanlerberghe is momenteel in opdracht van Aquafin bezig met rioleringswerkzaamheden tussen de Hoge Brug en het GO! Atheneum in de Kaaskerkestraat. Tijdens het vernieuwen van de waterleiding door De Watergroep werd duidelijk dat de vernieuwing complexer is dan initieel gedacht. Hierdoor zal de aannemer ook na het kerstverlof nog verder aan de slag moeten in de werfzone en op het wegdek. Om de werken en het verkeer veilig te laten verlopen, is er beslist dat het eenrichtingsverkeer in de werfzone minstens tot halfweg februari behouden blijft.