Groot nieuws voor Diksmuide. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir keurde gisteren de omgevingsvergunning goed voor de aanleg van de zuidwestelijke omleidingsweg, beter bekend als de Diksmuidse Ringweg. Het stadsbestuur is bijzonder opgetogen met dit nieuws. De zuidwestelijke omleidingsweg zal het centrum voor een groot stuk ontlasten van de verkeersdrukte. Het Agentschap Wegen en Verkeer is bouwheer in dit project en start de aanbestedingsprocedure nu op.

 

Deze omleidingsweg moet doorgaand verkeer en vrachtverkeer uit het stadscentrum houden. Nu de omgevingsvergunning verkregen is, kan het Agentschap Wegen en Verkeer het aanvangsbevel geven voor de aannemer die de eerste fase zal uitvoeren van de werken. Het stadsbestuur wil de verschillende partners die hiertoe hebben bijgedragen alvast bedanken voor de samenwerking.

 

Waarom een omleidingsweg?

Diksmuide ligt op een kruispunt van belangrijke verbindingswegen. De stad wordt doorkruist door twee wegen van bovenlokaal belang: de N35 Deinze –Veurne en de N369 Ieper-Oostende. Deze twee gewestwegen komen samen op één kruispunt in het centrum van Diksmuide waardoor je er een vermenging krijgt van regionaal, doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer. Dit gemengde drukke verkeer met veel vrachtwagens heeft een negatieve impact op de leefbaarheid en verkeersveiligheid in het centrum van de stad, in het bijzonder voor fietsers en voetgangers. De Vlaamse Overheid wil daarom werk maken van een zuidwestelijke omleidingsweg die een groot deel van het doorgaande verkeer uit het stadscentrum moet houden.

 

Hoe ziet de nieuwe omleidingsweg eruit?

De nieuwe zuidwestelijke omleidingsweg verbindt de N369 Woumenweg rechtstreeks met de N35 Kaaskerkestraat en zal 3 km lang zijn. Er komt een nieuw kruispunt op de Woumenweg, ten zuiden van de kruising met de Eikhofstraat. Verder loopt de omleidingsweg ten zuiden van het industrieterrein Heernisse dat ze ontsluit via een nieuw lichtengeregeld kruispunt. Dan loopt de weg via een nieuw te bouwen brug over de IJzer, via een nieuwe tunnel onder de spoorweg en vervolgens passeert ze ten zuidwesten van de IJzertoren om op de Gewestweg N35 (Kaaskerkestraat) uit te komen.

De nieuwe omleidingsweg krijgt een 2×1 profiel met veiligheidsstrook in het midden van 1m breed en langsheen het volledige tracé komt er een nieuw dubbelrichtingsfietspad aan de kant van het centrum en de industriezone. Dit dubbelrichtingsfietspad geeft fietsers een vlotte en veilige verbinding tussen het centrum en de bedrijventerreinen.

 

Fasering van de werken

Het hele tracé zal in aparte fases worden aangelegd.
Nu de omgevingsvergunning verleend is, kan het aanvangsbevel gegeven worden voor de aannemer van de eerste fase.
Deze eerste fase omvat:

de aanleg van een deel van de zuidwestelijke omleidingsweg namelijk het deel tussen de spoorweg en de brug over de IJzer.
de ophogingen van grond waar de brug over de IJzer in een latere fase zal aangelegd worden
de aanleg van een nieuwe verbindingsweg Kapellestraat-IJzerdijk (de nieuwe omleidingsweg doorsnijdt de Kapellestraat waardoor een nieuwe verbinding nodig is tussen Kapellestraat en IJzerdijk).

Op dit moment is de startdatum nog niet gekend voor de eerste fase. Dit zal vermoedelijk nog voor de start van het bouwverlof zijn. Meer info over de uitvoering en hinder door de werken tijdens fase 1 volgt in een later persbericht.

 

Bron tekst: Agentschap Wegen en Verkeer