Aannemer ‘Segro bvba’ start op woensdag 24 november met het vernieuwen van het voetpad in de Hillestraat tussen huisnummers 1 en 19. Dat is ook het geval voor het voetpad dat van de Hillestraat overgaat in de Woumenweg (tussen huisnummers 169-173).

Hinder

In het stuk Hillestraat langs de Woumenweg en de zijarm van de Woumenweg kan het verkeer gewoon door. In de rest van de Hillestraat is er tijdens de werkuren geen doorgaand verkeer mogelijk, plaatselijk verkeer wel.

De vergunning voor deze werken loopt tot en met donderdag 20 januari.  

‘Groene’ voetpaden

Vanaf huisnummer 9 in de Hillestraat maken de tegels plaats voor gras. Het ‘groen’ maken van voetpaden past binnen de visie van het stadsbestuur om in te zetten op ontharding in kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact.

Het is de bedoeling om tegen 2030 1 m² per inwoner te ontharden, of omgerekend bijna zo’n 17.000 m². Elke vierkante meter die niet verhard is, zorgt immers voor extra groen én waterinsijpeling.

Het principe van een verhoogd voetpad met boordsteen blijft behouden, alleen maakt de verharding plaats voor gras. Bestaande vergunde opritten blijven wel verhard. Voetgangers kunnen ook nog steeds op het ‘groene’ voetpad of op de rijweg wandelen.

Onderhoud

Het onderhoud van een verhard voetpad voor de deur is een taak van de bewoner, maar de nieuwe grasstroken gaan gewoon mee in de planning van het groenonderhoud. Het komt erop neer dat er tijdens het maaiseizoen ongeveer om de twee weken een ploeg langskomt om het gras af te rijden. Wie het liever nog wat korter heeft, kan het gerust zelf tussendoor eens maaien.