‘Verhelst aannemingen’ is op donderdag 1 oktober begonnen met de heraanleg van de Wilgendijk. Deze werkzaamheden verlopen in verschillende fases (fase 3 en 4 in het project Stovestraat/Wilgendijk). Fase 1 (Stovestraat) loopt op haar einde, fase 2 (Kiekenstraat) is al volledig afgerond.

Fasering van de werken

  • Begin oktober 2020 – begin februari 2021: stuk Wilgendijk vanaf de Generaal Baron Jacquesstraat tot aan ’t Saam campus Aloysius (fase 3)

 

  • Half januari 2021- eind april 2021: stuk Wilgendijk vanaf ’t Saam campus Aloysius tot aan de Kiekenstraat (fase 4)

Voor de kerstvakantie zal het gedeelte tussen de Generaal Baron Jacquesstraat en ’t Saam campus Aloysius volledig opengebroken worden voor de aanleg van de hoofdriolering. Tijdens de kerstvakantie komt er tijdelijk steenslag in de straat. Na de kerstvakantie gaat de afwerking van het eerste stuk verder en beginnen de rioleringswerken vanaf ’t Saam richting de Kiekenstraat.

Hinder
De Wilgendijk is vanaf 1 oktober afgesloten voor alle verkeer. In het stuk Wilgendijk vanaf de Kiekenstraat is er in fase drie enkel nog plaatselijk verkeer mogelijk.

Resultaat
In de Wilgendijk zal na de werkzaamheden eenrichtingverkeer gelden (van de Kiekenstraat naar de Generaal Baron Jacquesstraat), waardoor het comfort van de fietsers zal verbeteren. De voetpaden worden verbreed naar 1,50 meter. De invoering van het eenrichtingverkeer maakt het mogelijk om gedeeltelijk aan weerszijden van de straat te parkeren. Er komen ook meer (afgelijnde) parkeervakken: van +/- 28 naar 33.