Binnenkort start Fluvius met de aanleg van een middendruk gasleiding in Woumen.
De werken zouden op 15 mei starten en zullen vermoedelijk 25 werkdagen duren.
Vooraf worden al voorbereidende werken uitgevoerd.

Concreet zal er vanaf de Iepersteenweg door de Sint-Pietersstraat gegraven worden aan de pare kant. De leiding loopt verder richting Klerken op grondgebied Houthulst.

Hinder

De leiding zal vermoedelijk in het voetpad aangelegd worden. Daardoor zal er tijdelijk niet op de opritten kunnen gereden worden. Er worden voetgangersbrugjes geplaatst zodat bewoners steeds tot aan hun woning zullen kunnen. Doordat de werken gefaseerd verlopen zal de plaatselijke hinder van beperktere duur zijn.
Aan de pare kant van de Sint-Pietersstraat is parkeerverbod voorzien gedurende de werken.