Voor toegang tot persoonsgegevens en de uitwisseling van persoonsgegevens tussen diverse bevoegde instanties heeft Werken aan Diksmuide een algemene/individuele machtiging of een protocol (tussen overheden) nodig.

Werken aan Diksmuide beschikt over volgende machtigingen:

  • Nihil

Werken aan Diksmuide beschikt over volgende protocollen:

  • Nihil