Diksmuide kijkt en gaat vooruit. De verschillende projecten, al dan niet in uitvoering, zijn hier het levende bewijs van. Hieronder geven we een overzicht van waar het precies beweegt in onze boterstad. Klik op de pijl voor meer info over het project.

A. Bortierlaan

Bortierlaan

Voor de materialenkeuze werd rekening gehouden met het masterplan voor de Grote Markt en omgeving, zodat het stadscentrum een sterkere eenheid uitstraalt. Zo wordt de rijweg in de Bortierlaan uitgevoerd in uitgewassen beton. In de voetpadzones komt dezelfde natuursteenverharding als in de Generaal Baron Jacquesstraat en gedeeltes van de Grote Markt. In de Bortierlaan wordt een eenzijdig dubbelrichtingsfietspad voorzien.

De riolerings- en wegeniswerken worden opgestart in het voorjaar van 2017. De uitvoeringstermijn bedraagt 80 werkdagen.

De werken aan de Bortierlaan zullen in het voorjaar van 2017 worden opgestart.

B. Fietspad Pervijzestraat

Het fietspad langs de Pervijzestraat loopt vanaf de rand van dorpskom van Pervijze en sluit aan op het bestaande fietspad ter hoogte van Lettenburg. Het wordt een dubbelrichtingsfietspad langs één kant van de rijweg. Ter hoogte van het kruispunt Scheeweghe wordt extra aandacht besteed aan de positie van de zwakke weggebruikers en op een aantal plaatsen worden ook extra verhardingen voor het laden van suikerbieten voorzien.

Wat er op dit moment nog moet gebeuren. De drainagebuizen in de groenstroken moeten nog worden geplaatst net als de brug over de Grote Beverdijkvaart. Daarna kunnen de groenstroken worden aangelegd.

Bezig met laatste fase.

C. Heraanleg Grote Markt

Beeld Grote Markt

Het centrum van Diksmuide krijgt een grondige facelift. Na de renovatie en restauratie van het stadhuis komt eerst de G.B. Jacquesstraat aan de beurt. In 2017 volgt de Grote Markt. Bedoeling van het project is het centrum van Diksmuide aantrekkelijker maken. Parkeren blijft mogelijk en gratis, een fenomeen dat tegenwoordig zeldzaam is geworden in Vlaamse steden. Er werd geopteerd om een maximale parkeerduur in te voeren om de rotatie te verhogen voor de vele handelaren.

De Grote Markt van Diksmuide wordt een plein waar het leuk vertoeven is. De bomen, bankjes en waterelementen maken het er echt gezellig. En niet onbelangrijk, de auto wordt naar één kant van de Grote Markt verschoven, waardoor die geen obstakel meer vormt voor de wekelijkse markt. Parkeren zal ook op maandagmorgen nog mogelijk zijn.

Infrax is momenteel bezig met de aanleg van de nutsleidingen.

D. Rioleringsaanleg en herinrichting Vaartstraat – Generaal Baron Jacquesstraat – Halve Maanstraat

Beeld G.B. Jacquesstraat

De huidige G.B. Jacquesstraat wordt geconfronteerd met heel wat sluipverkeer. Het stadsbestuur wil van dè winkelstraat van Diksmuide opnieuw een echte winkelstraat maken waar de bezoeker centraal staat. Er wordt overgegaan van tweezijdig naar éénzijdig parkeren. Die beschikbare ruimte wordt gereserveerd voor fietsers, kuierzones en inrichtingsaccenten zoals gezellige bankjes en bomen. De flexibele inrichting biedt meteen ook de mogelijkheid om de straat bij speciale gelegenheden volledig af te sluiten.

151209_presentatie_infovergadering_rioleringswerken

151209_toelichting_riolering

160309_toelichting-voorbereidende-werken-nutsleidingen

presentatie-timing-en-fasering-door-studiebureau-sweco

De rioleringswerken zijn begonnen, project zal vermoedelijk in juni 2017 afgewerkt zijn.

E. Masterplan sport

Sportsite

Het stadsbestuur investeert in de bouw van een sporthal met ruimte voor de gevechtssporten, fitness, kleedkamers, kantoorruimte voor de sportdienst, een polyvalente zaal en cafétaria. Waar de nu de sportaccomodaties verspreid gesitueerd zijn in de stad, zal nu werk worden gemaakt van één grote sportsite waar de meeste accomodaties kunnen worden gebundeld. Naast de sporthal komt er een gloednieuw zwembad met 6 banen van 25 meter, instructiebad, ploeterbad en kleedkamers. In de eerste fase wordt de sporthal gebouwd waarna overgegaan wordt naar de bouw van het zwembad (fase 2). Als laatste wordt de groenzone aangelegd met groenzone, grasinzaaiing, wandel- en fietspaden, fietsenstalling, parkeerterrein voor 250 wagens, skatepark en 3 voetbalpleinen.

Sinds midden juli 2016 ligt het kunstgrasterrein speelklaar. Zo werd meteen het startschot gegeven voor het project.

Kunstgrasterrein is aangelegd. Volgende fase: start sporthal

F. Fietspad langs Klerkenstraat

Klerkenstraat

In de Klerkenstraat vanaf de rotonde (Esen) tot het binnenkomen van Klerken wordt aan beide zijden van de rijweg een vrijliggend fietspad van telkens 1,75 meter aangelegd. De fietspaden worden aangelegd over een traject van 3,63 kilometer, waarvan 2,66 kilometer op Diksmuids grondgebied. Op het grondgebied Houthulst komt er nog 970 meter. Er zal een berm van 3 meter liggen tussen de rijweg en het fietspad. In deze groenzone wordt gezorgd voor laanbeplanting (kadert in landschapsherstel) waarbij de bomen geschrankt tegenover elkaar zullen staan. In dit project gaat extra aandacht naar een aantal kruispunten met landelijke wegen zoals de Steenstraat, de Kattestraat en de Kruisstraat. Ter hoogte van de kruispunten komen de fietspaden tegen de rijweg aan te liggen en worden ze in rode asfalt gemarkeerd. Na deze werken zal in de Klerkenstraat en de Esenstraat een snelheidsbeperking van 70 km/uur gelden. De voltooiing van het fietspad wordt voorzien tegen eind maart 2017.

Lees hier de presentatie van de bewonersvergadering na.

Voltooiing van het fietspad wordt voorzien tegen eind mei2017.

G. Riolering Cardijnlaan – Woumenweg – Pluimstraat – Rijkswachtstraat

Rijkswachtstraat

De Cardijnlaan, Woumenweg en de Pluimstraat zijn ondertussen al voorzien van een nieuwe riolering en bovenbouw. Volgende fase is de Rijkswachtstraat. Door het faillissement van de aangestelde aannemer moest een nieuwe aanbesteding worden uitgeschreven waardoor het project pas later in uitvoering kan treden. Een nieuwe aannemer is nog niet gekend. Meer nieuws volgt.

160218_def-plan-rijkswachtstraat

Cardijnlaan, Woumenweg & Pluimstraat voltooid. Volgende fase: Rijkswachtstraat

H. Vernieuwen nutsleidingen en voetpaden in Woumen – dorp

Woumenweg

De nutsleidingen van de Woumenweg werden in 2015 vernieuwd. Momenteel worden de voetpaden in de staat onder handen genomen. Het gaat om het gedeelte vanaf de Noordbroekstraat tot de Zuidbroekstraat. De eerste fase ( Noordbroekstraat – Kerkhofstraat) werd net voor het bouwverlof 2016 afgerond. Tweede fase gaat van start op 16 augustus 2016.

Fase 1 afgerond.

I. Rioleringswerken Keiem

Keiem rioleringswerken

Het centrum van Keiem krijgt een nieuwe aanblik. Concreet gaat het over de Keiemdorpstraat, een gedeelte van de Streuvelstraat en een stuk van de Oude Keiemweg. De riolering wordt er vernieuwd, daarna wordt alles hersteld met een nieuwe bovenbouw.

Het project wordt voorzien om halfweg 2017 van start te gaan.

20150310_bewonersvergadering_keiemdorpsstraat

20150629_bewonersvergadering_keiemdorpsstraat2

Start voorzien halfweg 2017