Diksmuide kijkt en gaat vooruit. De verschillende projecten, al dan niet in uitvoering, zijn hier het levende bewijs van. Hieronder geven we een overzicht van waar het precies beweegt in onze boterstad. Klik op de pijl voor meer info over het project.

A. Bortierlaan

Voor de materialenkeuze werd rekening gehouden met het masterplan voor de Grote Markt en omgeving, zodat het stadscentrum een sterkere eenheid uitstraalt. Zo wordt de rijweg in de Bortierlaan uitgevoerd in uitgewassen beton. In de voetpadzones komt dezelfde natuursteenverharding als in de Generaal Baron Jacquesstraat en gedeeltes van de Grote Markt. In de Bortierlaan wordt een eenzijdig dubbelrichtingsfietspad voorzien.

De riolerings- en wegeniswerken werden opgestart begin 2018. De uitvoeringstermijn bedraagt 80 werkdagen.

De werken aan de Bortierlaan zijn opgestart.

B. Heraanleg Grote Markt

Het centrum van Diksmuide krijgt een grondige facelift. Na de renovatie en restauratie van het stadhuis komt eerst de G.B. Jacquesstraat aan de beurt. In 2017 volgt de Grote Markt. Bedoeling van het project is het centrum van Diksmuide aantrekkelijker maken. Parkeren blijft mogelijk en gratis, een fenomeen dat tegenwoordig zeldzaam is geworden in Vlaamse steden. Er werd geopteerd om een maximale parkeerduur in te voeren om de rotatie te verhogen voor de vele handelaren.

De Grote Markt van Diksmuide wordt een plein waar het leuk vertoeven is. De bomen, bankjes en waterelementen maken het er echt gezellig. En niet onbelangrijk, de auto wordt naar één kant van de Grote Markt verschoven, waardoor die geen obstakel meer vormt voor de wekelijkse markt. Parkeren zal ook op maandagmorgen nog mogelijk zijn.

De zuidzijde van de Grote Markt is afgewerkt. Momenteel wordt de noordzijde aangepakt.

C. Masterplan sport

Het stadsbestuur investeert in de bouw van een sporthal met ruimte voor de gevechtssporten, fitness, kleedkamers, kantoorruimte voor de sportdienst, een polyvalente zaal en cafétaria. Waar de nu de sportaccomodaties verspreid gesitueerd zijn in de stad, zal nu werk worden gemaakt van één grote sportsite waar de meeste accomodaties kunnen worden gebundeld. Naast de sporthal komt er een gloednieuw zwembad met 6 banen van 25 meter, instructiebad, ploeterbad en kleedkamers. In de eerste fase wordt de sporthal gebouwd waarna overgegaan wordt naar de bouw van het zwembad (fase 2). Als laatste wordt de groenzone aangelegd met groenzone, grasinzaaiing, wandel- en fietspaden, fietsenstalling, parkeerterrein voor 250 wagens, skatepark en 3 voetbalpleinen.

Sinds midden juli 2016 ligt het kunstgrasterrein speelklaar. Zo werd meteen het startschot gegeven voor het project.

De werken zijn opgestart.

D. Riolering Cardijnlaan – Woumenweg – Pluimstraat – Rijkswachtstraat

De Cardijnlaan, Woumenweg en de Pluimstraat zijn ondertussen al voorzien van een nieuwe riolering en bovenbouw. Volgende fase is de Rijkswachtstraat. Door het faillissement van de aangestelde aannemer moest een nieuwe aanbesteding worden uitgeschreven waardoor het project pas later in uitvoering kan treden. Een nieuwe aannemer is nog niet gekend. Meer nieuws volgt.

160218_def-plan-rijkswachtstraat

De werken aan de Rijkswachtstraat zijn opgestart.

E. Rioleringswerken Keiem

Het centrum van Keiem krijgt een nieuwe aanblik. Concreet gaat het over de Keiemdorpstraat, een gedeelte van de Streuvelstraat en een stuk van de Oude Keiemweg. De riolering wordt er vernieuwd, daarna wordt alles hersteld met een nieuwe bovenbouw.

Het project wordt voorzien om halfweg 2017 van start te gaan.

20150310_bewonersvergadering_keiemdorpsstraat

20150629_bewonersvergadering_keiemdorpsstraat2

Logo West-Vlaanderen

De werken zijn opgestart.

F. Zuidwestelijke ringweg Diksmuide

De start van de werken is voorzien in 2018.

 

Start voorzien in 2018